مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر بنفشه بخشوده

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵

 تلفن: ۰۵۱۵۲۲۴۷۶۶۹

 خراسان رضوي، تربت حيدريه، فردوسی ۱۰، درمانگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام

خدمات


حوزه های تخصصی


متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، سی تی اسکن وMRI فلوشیپ غربالگری، انومالی اسکن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین ،سونوگرافی سیاه سفید و رنگی (کالرداپلر)،سونوگرافی تخصصی ناباروری زنان به روش ترانس واژینال، سونوهیستروسالپنگوگرافی

  • متخصص رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و MRI
  • فلوشیپ تصویربرداری زنان و پستان
  • فلوشیپ غربالگری، انومالی اسکن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین
  • سونوگرافی تخصصی ناباروری زنان به روش ترانس واژینال
  • سونوهيسترو سالپنگوگرافی

 

 

{{$select.selected.sp_name}}
{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}