پشتیبانی


«شفاداک»


تلفن پشتیبانی: ۰۴۱۳۳۳۷۲۹۵۰

همراه پشتیبانی تبریز: ۰۹۱۰۴۰۱۱۱۴۱

همراه پشتیبانی تهران: ۰۹۰۲۴۱۲۲۳۶۱

آدرس پست الکترونیک: info "at" aftabeshafa 'dot' irبه کاربران محترم توصیه می‌شود برای استفاده بهینه از سامانه، از راهنما استفاده کنند.
دانلود فایل راهنما